Редакційна політика

Insider Media - це відкрита платформа для публікації різних точок зору на гострі актуальні питання сьогодення, і, зокрема, різносторонніх думок, що дозволить читачам зважити на усі точки зору і зробити власні висновки з приводу тих, чи інших подій в країні та області.

Інформація, допущена до публікації відповідає загальним принципам журналістської етики та моралі, редакційної політики та законодавства України.

Редакція дотримується принципу збалансованого висвітлення позиції різних політичних структур, що є очевидною перевагою перед місцевими ЗМІ, більшість з яких є прихильними, лояльними, або підконтрольними певним політичним силам.

Безсторонність – це одна з основних цінностей, яка поширюється на всі публікації. Працівники редакції об’єктивно та неупереджено висвітлюють спірні теми у публікаціях, де обговорюються проблеми державної політики, політичні або трудові конфлікти. Ми не висловлюємо власної думки про поточні події чи питання державної політики в новинах. Ми даємо можливість зробити власні висновки на підставі викладеної інформації.