Три запитання від Huobi Global, на які треба знати відповідь при купівлі криптовалюти

  • Головна
  • ЛАЙФ
  • Три запитання від Huobi Global, на які треба знати відповідь при купівлі криптовалюти
image
Віктор Гордійчук / 18.06.2021 / 0 Коментарів

 

Три запитання від Huobi Global, на які треба знати відповідь, при купівлі криптовалюти

За даними прес-служби Міністерства цифрової трансформації з посиланням на дані аналітичної компанії Chainalysis, Україна увійшла в топ-10 країн з найбільшим заробітком на біткоїні в 2020 році. Українські інвестори заробили близько 400 млн. доларів прибутку на біткоїні минулого року.

Криптовалюта, яка є інструментом інвестування нового покоління, є однією з найпопулярніших тем за останній період. Якщо ви думаєте інвестувати в криптовалюту, вам потрібно відповісти на три запитання: В яку криптовалюту інвестувати? Скільки інвестувати? Як вибрати біржу криптовалют?

Відповіді на ці важливі питання різняться, адже змінюються профілі інвесторів та апетити до ризику. У цій інструкції від Huobi Global ви можете знайти відповіді на запитання та зрозуміти, які фактори потрібно оцінити перед інвестуванням.

  • В яку криптовалюту слід інвестувати?

Криптовалюти - це цифрові валюти, створені на основі шифрування та використовуються в мережах блокчейнів. Їх найважливішою особливістю є те, що вони незалежні від будь-якого уряду чи центральної влади. Наприклад, блокчейн Біткойн створений для переказу грошей від людини до людини без посередників, а його валютою є Біткойн (BTC). Отже, користувачі, які «перевіряють» ці транзакції в мережі блокчейнів, заробляють BTC за свою роботу. Це називається «майнінг», і саме так виробляються криптовалюти.

Таким чином, фактором, через який варто інвестувати в криптовалюту, є внутрішня цінність проекту, тобто те, що стоїть за нею. Шукаючи відповідь на питання «В яку криптовалюту слід інвестувати?», ми наполегливо рекомендуємо вам провести своє дослідження. Питання, які потрібно врахувати, включають: яку проблему вирішує проект; наскільки він поширений; якою є проектна команда; чи надійний проект та наскільки активна його спільнота.

Зараз на ринку є тисячі криптовалют, але мало хто з них має потенціал для виживання в довгостроковій перспективі. Тому не вкладайте гроші в коїни лише тому, що ви чуєте про них у своєму близькому оточенні або постійно бачите їх назву в соціальних мережах; обов’язково ретельно досліджуйте це питання.

  • Скільки я повинен інвестувати?

Оскільки криптовалюти є інструментом інвестування з високим ризиком, ми рекомендуємо інвестувати суму, яка не зашкодить вам, якщо ви програєте. Високий ризик обумовлений нестабільністю цін. Ринки все ще дрібні, оскільки криптовалютна індустрія тільки запускається. Отже, ми спостерігаємо високу волатильність цін, стрімкі підйоми і падіння. У міру того, як маси прийматимуть криптовалюти, галузь буде розвиватися і рости, а поглиблення ринку зменшить нестабільність цін. Однак у нас є трохи більше часу, поки не дійдемо до цієї точки.

Це може бути гарною ідеєю – розподілити ризик під час прийняття інвестиційних рішень. Те, як ви створюєте портфель тут, повністю залежить від вашого апетиту до ризику, і тут немає правильної формули.

  • Що потрібно враховувати при виборі криптовалютного обміну?

Криптовалютами торгують на біржах криптовалют. Ви можете здійснювати свої транзакції, перекладаючи токени зі свого банківського рахунку на свій рахунок на біржі криптовалют.

Найважливішим завданням біржі є захист активів своїх користувачів. Вирішуючи, яку біржу використовувати, обов’язково вивчіть історію біржі та заходи безпеки, які вона вживає. Криптовалютна біржа ніколи не повинна ламатися чи «просочуватися», не повинна мати проблем з інфраструктурою, а натомість – мати команду, яка  швидко  вирішуватиме проблеми та сертифікати безпеки світового класу.

Важливим критерієм, крім безпеки, є обсяг торгів біржі. Великий обсяг торгів означає, що ринок глибокий. Поглиблений ринок вказує на те, що ви можете отримати правильну ціну під час торгів.

Довірені біржі завершують процес автентифікації та зберігають цю інформацію відповідно до політики KYC (Знай свого клієнта), щоб запобігти використанню криптовалют для фінансування тероризму та відмивання грошей. Відповідальність фондового ринку у запобіганні незаконним ситуаціям можна вважати важливим показником з точки зору надійності.

Сьогодні функціонують сотні бірж криптовалют. Ми рекомендуємо новим інвесторам визначитись із криптовалютною біржею, яку вони хочуть використовувати, прочитавши огляди в ЗМІ, соціальних мережах та після дослідження незалежних джерел.

Як зазначили в прес-службі Мінцифри, в Україні люди та криптокомпанії зможуть офіційно працювати та отримувати доходи від операцій з новими активами після прийняттям профільного законопроєкту "Про віртуальні активи".

"Створення якісного правового поля забезпечить сталий розвиток крипторинку для швидкого прориву України на шляху цифрової трансформації", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, в 2016 році НБУ почав дослідницький проект для можливого впровадження е-гривні - національної валюти на основі технології блокчейн, яка може дозволити мінімізувати трансакційні витрати на переведення грошей від одного учасника платіжного ринку України іншому і одночасно проводити їх з практично миттєвою швидкістю.

Зазначимо, Національний банк України продовжує вивчати можливість випуску власної валюти цифровий - е-гривні. Центробанк досліджує її можливі сфери використання та потенційний попит на е-гривню.

 

 

 

 
   


Три вопроса от Huobi Global, на которые нужно знать ответ, при покупке криптовалюта

 

 

По данным пресс-службы Министерства цифровой трансформации со ссылкой на данные аналитической компании Chainalysis, Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим заработком на биткоины в 2020 году. Украинские инвесторы заработали около 400 млн. Долларов прибыли на биткоины прошлого года.

Криптовалюта, которая является инструментом инвестирования нового поколения, является одной из самых популярных тем за последний период. Если вы думаете инвестировать в криптовалюта, вам нужно ответить на три вопроса: В какую криптовалюта инвестировать? Сколько инвестировать? Как выбрать биржу криптовалюта?

Ответы на эти важные вопросы отличаются, ведь меняются профили инвесторов и аппетиты к риску. В этой инструкции от Huobi Global вы можете найти ответы на вопросы и понять, какие факторы нужно оценить перед инвестированием.

 

В какую криптовалюта следует инвестировать?

Криптовалюта - это цифровые валюты, созданные на основе шифрования и используются в сетях блокчейнов. Их важнейшей особенностью является то, что они независимы от любого правительства или центральной власти. Например, блокчейн биткойнов создан для перевода денег от человека к человеку без посредников, а его валютой является биткойнов (BTC). Итак, пользователи, которые «проверяют» эти транзакции в сети блокчейнов, зарабатывают BTC за свою работу. Это называется «майнинг», и именно так производятся криптовалюта.

Таким образом, фактором, через который стоит инвестировать в криптовалюта, есть внутренняя ценность проекта, то есть то, что стоит за ней. Ища ответ на вопрос «В какую криптовалюту следует инвестировать?», Мы настоятельно рекомендуем вам провести свое исследование. Вопросы, которые нужно учесть, включают: какую проблему решает проект; насколько он распространен; какова проектная команда; надежен проект и насколько активна его сообщество.

 

Сейчас на рынке есть тысячи криптовалюта, но мало кто из них имеет потенциал для выживания в долгосрочной перспективе. Поэтому вкладывайте деньги в Коин только потому, что вы слышите о них в ближнем окружении или постоянно видите их название в социальных сетях; обязательно тщательно исследуйте этот вопрос.

 

Сколько я должен инвестировать?

Поскольку криптовалюта является инструментом инвестирования с высоким риском, мы рекомендуем инвестировать сумму, не повредит вам, если вы проиграете. Высокий риск обусловлен нестабильностью цен. Рынки все еще мелкие, так криптовалютная индустрия только запускается. Итак, мы наблюдаем высокую волатильность цен, стремительные подъемы и падения. По мере того, как массы принимать криптовалюта, отрасль будет развиваться и расти, а углубление рынка уменьшит нестабильность цен. Однако у нас есть немного больше времени, пока не дойдем до этой точки.

Это может быть хорошей идеей - распределить риск при принятии инвестиционных решений. То, как вы создаете портфель здесь, полностью зависит от вашего аппетита к риску, и здесь нет правильной формулы.

 

Что нужно учитывать при выборе обмена криптовалюты?

Криптовалюта торгуют на биржах криптовалюта. Вы можете осуществлять свои транзакции, перекладывая токены со своего банковского счета на свой счет на бирже криптовалюта.

Важнейшей задачей биржи является защита активов своих пользователей. Решая, какую биржу использовать, обязательно изучите историю биржи и меры безопасности, которые она принимает. Криптовалютная биржа никогда не должна ломаться или «просачиваться», не должна иметь проблем с инфраструктурой, а взамен - иметь команду, которая быстро решать проблемы и сертификаты безопасности мирового класса.

Важным критерием, кроме безопасности, является объем торгов биржи. Большой объем торгов означает, что рынок глубокий. Углубленный рынок означает, что вы можете получить правильную цену в ходе торгов.

Доверенные бирже завершают процесс аутентификации и сохраняют эту информацию в соответствии с политикой KYC (Знай своего клиента), чтобы предотвратить использование криптовалюта для финансирования терроризма и отмывания денег. Ответственность фондового рынка в предотвращении незаконной ситуации можно считать важным показателем с точки зрения надежности.

Сегодня функционируют сотни бирж криптовалюта. Мы рекомендуем новым инвесторам определиться с криптовалютной биржей, которую они хотят использовать, прочитав обзоры в СМИ, социальных сетях и после исследования независимых источников.

Как отметили в пресс-службе Минцифры, в Украине люди и криптокомпании смогут официально работать и получать доходы от операций с новыми активами после принятием профильного законопроекту "О виртуальные активы".

"Создание качественного правового поля обеспечит устойчивое развитие крипторынка для быстрого прорыва Украины на пути цифровой трансформации", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в 2016 году НБУ начал исследовательский проект для возможного внедрения е-гривне - национальной валюты на основе технологии блокчейн, которая может позволить минимизировать трансакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другом и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.

Отметим, Национальный банк Украины продолжает изучать возможность выпуска собственной валюты цифровой - электронной гривны. Центробанк исследует ее возможные сферы использования и потенциальный спрос на е-гривну.

Коментарів немає

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов’язкові поля позначені *